Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko - pracownik gospodarczy

                                                                                                     Przedszkole Publiczne

 

49-130 Tułowice, ul Przedszkolna 11 tel. (77) 4600-165

                    _____________________________________________                                                            

Tułowice, dnia 01.08.2019r.

 

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownik gospodarczy

w Przedszkolu Publicznym w Tułowicach.

 

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracownika gospodarczego w Przedszkolu Publicznym w Tułowicach wybrano

Pana Eugeniusza Jaworskiego zam. Tułowice.

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany kandydat:

        1).  spełnia wszystkie wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze;

2).  zaprezentował najkorzystniejszy bilans spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.

 

Informacja podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola Publicznego w Tułowicach.

 

 

 

Dyrektor

Przedszkola Publicznego

w Tułowicach

 

Wersja XML