Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o kandydatach na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa

INFORMACJA O KANDYDATACH, KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU

NA STANOWISKO URZĘDNICZE – KSIĘGOWA

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM  W TUŁOWICACH

 

  1. Informujemy, że do godz. 1500 dnia 15 lipca 2019 r. wpłynęły dokumenty od jednego kandydata. Komisja Kwalifikacyjna stwierdziła, że dokumenty złożone przez jednego kandydata spełniają wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu.
  2. Komisja Kwalifikacyjna w dniu 23 lipca 2019 r. przeprowadzi w Przedszkolu Publicznym w Tułowicach u. Przedszkolna 11 rozmowę kwalifikacyjną z Kandydatem, w tym zostanie przeprowadzony pisemny test weryfikujący - sprawdzian umiejętności z zakresu znajomości prawa.

 

 

Tułowice, 16 lipca 2019 r.

Dyrektor

Przedszkola Publicznego w Tułowicach

 

w/z mgr Magdalena Kucińska

Wersja XML