Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe

PDFBilans 2021.pdf
PDFInformacja dodatkowa do bilansu 2021.pdf
PDFRachunek zysków i strat 2021.pdf
PDFZałącznik do sprawozdania finansowego informacja dodatkowa 2021.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu 2021.pdf

PDFBILANS PPT za 2020.pdf
PDFInforamcja dodatkowa do Bilansu kor. za 2020.pdf
PDFRachunek zysków i strat PPT k.1 za 2020r.pdf
PDFZałącznik do sprawozdania finansowego informacja dodatkowa kor. 2020.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu PP-T k. 1 za 2020.pdf
 

PDFBilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2019 r.pdf

PDFBilans jednostki budżetowej 2018.pdf
 

Wersja XML